Dự báo thời tiết Huyện Lộc Bình - Lạng Sơn 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:07 pm

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:07 pm

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:07 pm

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:08 pm

Gió
5.35 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:08 pm

Gió
3.99 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

25°/15°

temperature
Sáng/tối

22°/21°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:08 pm

Gió
5.49 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

14°/16°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:09 pm

Gió
5.37 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:09 pm

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:09 pm

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:10 pm

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:10 pm

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:10 pm

Gió
3.81 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:11 pm

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:11 pm

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:11 pm

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:12 pm

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

27°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:12 pm

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:12 pm

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:13 pm

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

27°/19°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:13 pm

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:13 pm

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:14 pm

Gió
3.59 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:14 pm

Gió
3.62 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:15 pm

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:26 am / 6:15 pm

Gió
4.54 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:15 pm

Gió
4.95 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:16 pm

Gió
4.81 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:24 am / 6:16 pm

Gió
3.39 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

15°/15°

temperature
Sáng/tối

20°/16°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:23 am / 6:17 pm

Gió
6.82 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

16°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/15°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:23 am / 6:17 pm

Gió
4.46 km/h
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lộc Bình - Lạng Sơn 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Lộc Bình - Lạng Sơn 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Lộc Bình

mây cụm

21°

mây cụm

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/18:07

Thấp/Cao

18°

/

24°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.81 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lộc Bình