Dự báo thời tiết Huyện Lộc Bình - Lạng Sơn 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:04 pm

Gió
4.71 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:04 pm

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

19°/18°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:05 pm

Gió
3.66 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:05 pm

Gió
3.18 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:05 pm

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

17°/15°

temperature
Sáng/tối

18°/16°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:06 pm

Gió
3.86 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/17°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:06 pm

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:06 pm

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:07 pm

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:07 pm

Gió
4.07 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:07 pm

Gió
4.07 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

20°/17°

temperature
Sáng/tối

21°/19°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:08 pm

Gió
4.74 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

20°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:08 pm

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

24°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:08 pm

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:09 pm

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:09 pm

Gió
3.39 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:09 pm

Gió
4.26 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:10 pm

Gió
4.45 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:10 pm

Gió
3.92 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:10 pm

Gió
4.57 km/h
Độ ẩm

52%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lộc Bình - Lạng Sơn 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Lộc Bình - Lạng Sơn 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Lộc Bình

bầu trời quang đãng

36°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:54/18:04

Thấp/Cao

22°

/

36°

Độ ẩm

28%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

6.33 km/h

Điểm ngưng

15°

UV

7.91

Bình minh / Hoàng hôn

5:54 am
6:04 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lộc Bình