Dự báo thời tiết Huyện Lộc Bình - Lạng Sơn 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
3.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
2.54 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

21°/17°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
3.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

16°/15°

temperature
Sáng/tối

16°/16°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
3.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

15°/19°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
3.08 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
2.98 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
2.91 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

20°/15°

temperature
Sáng/tối

19°/17°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
4.6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

13°/11°

temperature
Sáng/tối

14°/12°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
4.57 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

10°/10°

temperature
Sáng/tối

10°/10°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
4.57 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

10°/10°

temperature
Sáng/tối

9°/10°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
3.99 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

11°/10°

temperature
Sáng/tối

10°/10°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
3.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

11°/10°

temperature
Sáng/tối

10°/10°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
4.31 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

13°/11°

temperature
Sáng/tối

10°/12°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
4.27 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

12°/12°

temperature
Sáng/tối

11°/12°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
3.21 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lộc Bình - Lạng Sơn 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lộc Bình - Lạng Sơn 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Lộc Bình

mây đen u ám

17°

mây đen u ám

Cảm giác như 18°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:28/17:45

nhiệt độ

Thấp/Cao

17°

/

20°

độ ẩm

Độ ẩm

98%

áp suất

Áp suất

1012 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

2.306 km

wind

Gió

0.94 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

17°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:28 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lộc Bình