Dự báo thời tiết Huyện Lộc Bình - Lạng Sơn 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:40 pm

sức gió
Gió
1.98 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:39 pm

sức gió
Gió
2.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:38 pm

sức gió
Gió
1.97 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:37 pm

sức gió
Gió
2.31 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:36 pm

sức gió
Gió
1.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:35 pm

sức gió
Gió
2.31 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:35 pm

sức gió
Gió
3.18 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:34 pm

sức gió
Gió
3.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:33 pm

sức gió
Gió
2.94 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:32 pm

sức gió
Gió
1.97 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:31 pm

sức gió
Gió
3.36 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:30 pm

sức gió
Gió
3.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:29 pm

sức gió
Gió
2.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:28 pm

sức gió
Gió
2.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:28 pm

sức gió
Gió
2.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lộc Bình - Lạng Sơn 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lộc Bình - Lạng Sơn 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Lộc Bình

mây thưa

23°

mây thưa

Cảm giác như 24°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:40

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

31°

độ ẩm

Độ ẩm

91%

áp suất

Áp suất

1010 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.47 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

21°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:40 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lộc Bình