Dự báo thời tiết Huyện Lộc Bình - Lạng Sơn 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

17°/8°

temperature
Sáng/tối

8°/11°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:40 pm

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

19°/13°

temperature
Sáng/tối

8°/15°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:40 pm

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

14°/17°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:41 pm

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

20°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:42 pm

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:42 pm

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

16°/14°

temperature
Sáng/tối

16°/15°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:43 pm

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

14°/12°

temperature
Sáng/tối

14°/13°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:44 pm

Gió
3.79 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

13°/12°

temperature
Sáng/tối

12°/12°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:44 pm

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

13°/13°

temperature
Sáng/tối

12°/13°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:45 pm

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

15°/15°

temperature
Sáng/tối

13°/15°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:45 pm

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

96%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lộc Bình - Lạng Sơn 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lộc Bình - Lạng Sơn 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Lộc Bình

bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Cảm giác như

Bình minh/Hoàng hôn

06:31/17:40

Thấp/Cao

/

23°

Độ ẩm

40%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.86 km/h

Điểm ngưng

-4°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:31 am
5:40 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lộc Bình