Dự báo thời tiết Huyện Lộc Bình - Lạng Sơn 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:35 pm

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:36 pm

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:36 pm

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:36 pm

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:37 pm

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:37 pm

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:37 pm

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:37 pm

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:38 pm

Gió
3.75 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:38 pm

Gió
3 km/h
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lộc Bình - Lạng Sơn 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lộc Bình - Lạng Sơn 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Lộc Bình

mưa nhẹ

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°

Bình minh/Hoàng hôn

05:09/18:35

Thấp/Cao

25°

/

35°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.29 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

1.25

Bình minh / Hoàng hôn

5:09 am
6:35 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lộc Bình