Dự báo thời tiết Huyện Cao Lộc - Lạng Sơn 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

23°/18°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.03 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

18°/10°

temperature
Sáng/tối

20°/12°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
6.7 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

10°/9°

temperature
Sáng/tối

10°/10°

Áp suất

1024 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.27 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

10°/8°

temperature
Sáng/tối

9°/9°

Áp suất

1026 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.15 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

8°/8°

temperature
Sáng/tối

7°/8°

Áp suất

1027 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.05 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

11°/9°

temperature
Sáng/tối

8°/10°

Áp suất

1026 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.61 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

14°/10°

temperature
Sáng/tối

8°/12°

Áp suất

1023 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.77 km/h
Độ ẩm

56%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cao Lộc - Lạng Sơn 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cao Lộc - Lạng Sơn 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Cao Lộc

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

18°

/

26°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.75 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cao Lộc