Dự báo thời tiết Huyện Cao Lộc - Lạng Sơn 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

15°/14°

temperature
Sáng/tối

15°/14°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:44 pm

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

15°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/15°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:44 pm

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

15°/15°

temperature
Sáng/tối

14°/15°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:45 pm

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/16°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:45 pm

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

14°/13°

temperature
Sáng/tối

15°/14°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:46 pm

Gió
3.82 km/h
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

14°/13°

temperature
Sáng/tối

13°/13°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:47 pm

Gió
3.56 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

15°/15°

temperature
Sáng/tối

13°/15°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:47 pm

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

15°/19°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:48 pm

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:48 pm

Gió
3.2 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

21°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:49 pm

Gió
4.05 km/h
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cao Lộc - Lạng Sơn 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cao Lộc - Lạng Sơn 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Cao Lộc

mây đen u ám

18°

mây đen u ám

Cảm giác như 18°

Bình minh/Hoàng hôn

06:29/17:44

Thấp/Cao

17°

/

18°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.11 km/h

Điểm ngưng

17°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:29 am
5:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cao Lộc