Dự báo thời tiết Huyện Cao Lộc - Lạng Sơn 5 ngày tới

Hiện tại
bầu trời quang đãng
32°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.8°/33.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  8.2%
 • Lượng mưa
  0.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.1°/24.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.9°/29.2°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.61 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:41
T2 02/10
mây thưa
31°

mây thưa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.6°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  16%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.6°/24.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.8°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.58 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:40
T3 03/10
mây rải rác
32°

mây rải rác

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.4°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  3.4%
 • Lượng mưa
  0.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.7°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.7°/29.6°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.02 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:39
T4 04/10
bầu trời quang đãng
31°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.9°/33.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.2%
 • Lượng mưa
  0.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.1°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.6°/32.4°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:38
T5 05/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/32.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98%
 • Lượng mưa
  7.89 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.8°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.3°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.04 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:37

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cao Lộc - Lạng Sơn 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cao Lộc - Lạng Sơn 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Cao Lộc

bầu trời quang đãng

24°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/17:41

Thấp/Cao

23°

/

33°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.26 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:43 am
5:41 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cao Lộc