Dự báo thời tiết Huyện Cao Lộc - Lạng Sơn 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:34 pm

sức gió
Gió
1.75 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:34 pm

sức gió
Gió
2.01 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:34 pm

sức gió
Gió
2.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
1.98 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
2.25 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
3.02 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
1.93 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
2.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

27°/25°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
2.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
1.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
1.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
2.64 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
3.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
3.53 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
3.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cao Lộc - Lạng Sơn 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cao Lộc - Lạng Sơn 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Cao Lộc

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:09/18:34

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

33°

độ ẩm

Độ ẩm

92%

áp suất

Áp suất

1006 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.82 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:09 am
6:34 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cao Lộc