Dự báo thời tiết Huyện Cao Lộc - Lạng Sơn 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:47 pm

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:46 pm

Gió
2.94 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:45 pm

Gió
3.61 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:44 pm

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:43 pm

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:42 pm

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:41 pm

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:40 pm

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:39 pm

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:38 pm

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:37 pm

Gió
3 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:36 pm

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:35 pm

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:35 pm

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:34 pm

Gió
6.33 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

21°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:33 pm

Gió
8.64 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:32 pm

Gió
8.64 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:31 pm

Gió
4.7 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:30 pm

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:29 pm

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cao Lộc - Lạng Sơn 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Cao Lộc - Lạng Sơn 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Cao Lộc

mưa vừa

28°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:42/17:47

Thấp/Cao

24°

/

32°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.87 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

4.1

Bình minh / Hoàng hôn

5:42 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cao Lộc