Dự báo thời tiết Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/24.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  20.14 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.8°/20.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.6°/21.1°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.25 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:35/17:36
T3 03/10
mưa vừa
24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.1°/25.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  17.36 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24°/20.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.2°/21.5°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.76 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:35/17:36
T4 04/10
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20°/25.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88.1%
 • Lượng mưa
  10.28 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.2°/20.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.2°/22.7°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.09 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:35/17:35
T5 05/10
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.2°/28.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  79%
 • Lượng mưa
  5.76 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.3°/21.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.2°/24.8°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.63 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:35/17:34
T6 06/10
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.7°/28.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90.9%
 • Lượng mưa
  6.13 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.4°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.3°/25.9°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.65 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:35/17:34

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Lâm Hà

mưa nhẹ

20°

mưa nhẹ

Cảm giác như 20°

Bình minh/Hoàng hôn

05:35/17:36

Thấp/Cao

20°

/

24°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.25 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:35 am
5:36 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lâm Hà