Dự báo thời tiết Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.6°/31.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  59.3%
 • Lượng mưa
  2.46 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.6°/19.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18.4°/23.4°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.02 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:57
T6 31/03
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.8°/33.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  74.3%
 • Lượng mưa
  4.87 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.4°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18.3°/24.4°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.34 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:57
T7 01/04
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.5°/33.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  50.6%
 • Lượng mưa
  0.63 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.2°/20.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18.1°/26.4°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.06 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:57
CN 02/04
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.1°/33.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  50.8%
 • Lượng mưa
  2.17 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.8°/20°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18.6°/27.6°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.5 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:57
T2 03/04
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19°/32.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  68.4%
 • Lượng mưa
  8.41 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.6°/20.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.7°/24.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.19 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/17:57

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Lâm Hà

mây đen u ám

18°

mây đen u ám

Cảm giác như 19°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:57

Thấp/Cao

18°

/

31°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.3 km/h

Điểm ngưng

16°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:57 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lâm Hà