Dự báo thời tiết Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
4.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
4.59 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
3.86 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
3.18 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

26°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
2.83 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
1.88 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
2.25 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

26°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
4.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
4.77 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
5.91 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
6.75 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
6.65 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

22°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
6.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
6.44 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

22°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
6.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Lâm Hà

mây thưa

19°

mây thưa

Cảm giác như 19°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:10/17:51

nhiệt độ

Thấp/Cao

17°

/

31°

độ ẩm

Độ ẩm

85%

áp suất

Áp suất

1014 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.77 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

16°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:10 am
5:51 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lâm Hà