Dự báo thời tiết Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:57 pm

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:57 pm

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:57 pm

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:57 pm

Gió
3.87 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:57 pm

Gió
3.9 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:57 pm

Gió
3.91 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:57 pm

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:57 pm

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

27°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:57 pm

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:57 pm

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:57 pm

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:57 pm

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:57 pm

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:57 pm

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:57 pm

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:57 pm

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:57 pm

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:57 pm

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

26°/19°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:57 pm

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

27°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:57 pm

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:57 pm

Gió
3.02 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:57 pm

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:57 pm

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:58 pm

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:58 pm

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:58 pm

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:58 pm

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:58 pm

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:58 pm

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 5:58 pm

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

49%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Lâm Hà

mây cụm

25°

mây cụm

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/17:57

Thấp/Cao

18°

/

33°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.4 km/h

Điểm ngưng

17°

UV

0.43

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
5:57 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lâm Hà