Dự báo thời tiết Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:08 pm

Gió
4.23 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:08 pm

Gió
4.23 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:09 pm

Gió
4.26 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:09 pm

Gió
4.78 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:09 pm

Gió
4.72 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:09 pm

Gió
4.95 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:10 pm

Gió
5.13 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:10 pm

Gió
4.88 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:23 am / 6:10 pm

Gió
4.16 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:23 am / 6:10 pm

Gió
3.92 km/h
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Lâm Hà

mưa nhẹ

20°

mưa nhẹ

Cảm giác như 20°

Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:08

Thấp/Cao

20°

/

30°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.33 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:22 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lâm Hà