Dự báo thời tiết Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:57 pm

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

28°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:57 pm

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:57 pm

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:57 pm

Gió
3.58 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:57 pm

Gió
4.52 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:57 pm

Gió
4.43 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:57 pm

Gió
3.82 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:57 pm

Gió
4.5 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:57 pm

Gió
3.81 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:57 pm

Gió
3.98 km/h
Độ ẩm

47%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Đức Trọng

mây cụm

20°

mây cụm

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/17:57

Thấp/Cao

18°

/

33°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.93 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
5:57 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đức Trọng