Dự báo thời tiết Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng 5 ngày tới

Hiện tại
mây cụm
32°

mây cụm

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.1°/34.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.6%
 • Lượng mưa
  0.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.9°/19.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18.9°/26.6°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.24 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:50/17:57
T5 23/03
mây rải rác
31°

mây rải rác

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  17.5°/33.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  31.6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.2°/18.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18.4°/26.9°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.19 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:49/17:57
T6 24/03
mây đen u ám
33°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  17.8°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.8%
 • Lượng mưa
  0.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.9°/18.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  17.1°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.69 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:57
T7 25/03
mây cụm
30°

mây cụm

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18°/33.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.5%
 • Lượng mưa
  0.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.9°/18.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  17.5°/29.6°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  3.4 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:57
CN 26/03
mây thưa
29°

mây thưa

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  17.8°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.9%
 • Lượng mưa
  0.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.9°/18.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  17°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  4.05 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:57

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Đức Trọng

mây đen u ám

19°

mây đen u ám

Cảm giác như 19°

Bình minh/Hoàng hôn

05:50/17:57

Thấp/Cao

18°

/

34°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.21 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:50 am
5:57 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đức Trọng