Dự báo thời tiết Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.9°/29.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.4%
 • Lượng mưa
  9.02 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.7°/21.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.7°/22.7°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:35/17:37
T2 02/10
mưa cường độ nặng
23°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.2°/25.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  26.04 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.5°/20.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.4°/21.3°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.26 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:35/17:36
T3 03/10
mưa vừa
23°

mưa vừa

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.5°/23.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  12.84 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.8°/20.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.7°/21.3°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.31 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:35/17:36
T4 04/10
mưa cường độ nặng
20°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.7°/22.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92%
 • Lượng mưa
  19.49 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  20.7°/20.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.6°/22°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  0.85 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:35/17:35
T5 05/10
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.1°/27.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.4%
 • Lượng mưa
  8.52 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.5°/20.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.9°/22.5°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.93 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:35/17:34

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Đức Trọng

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

05:35/17:37

Thấp/Cao

19°

/

29°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.85 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:35 am
5:37 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đức Trọng