Dự báo thời tiết Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:57 pm

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

27°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:57 pm

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:57 pm

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:57 pm

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

27°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:57 pm

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

27°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:57 pm

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:57 pm

Gió
4.1 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:57 pm

Gió
4.61 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:57 pm

Gió
4.81 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:57 pm

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:57 pm

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:57 pm

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:57 pm

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:57 pm

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:57 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:57 pm

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:57 pm

Gió
3 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

25°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:57 pm

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:57 pm

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:57 pm

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

50%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Đức Trọng

mây đen u ám

18°

mây đen u ám

Cảm giác như 18°

Bình minh/Hoàng hôn

05:50/17:57

Thấp/Cao

18°

/

34°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.09 km/h

Điểm ngưng

17°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:50 am
5:57 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đức Trọng