Dự báo thời tiết Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.53 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

27°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.38 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.99 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.77 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.85 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
4.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
4.46 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

26°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

27°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.98 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

25°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Đức Trọng

mây cụm

18°

mây cụm

Cảm giác như 18°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:50/17:57

nhiệt độ

Thấp/Cao

18°

/

34°

độ ẩm

Độ ẩm

91%

áp suất

Áp suất

1010 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.04 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

17°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:50 am
5:57 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đức Trọng