Dự báo thời tiết Huyện Đạ Huoai - Lâm Đồng 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19°/24.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.7%
 • Lượng mưa
  3.91 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.2°/20.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.5°/22.2°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  1.81 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:35/17:41
T3 26/09
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.9°/26.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  17 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.7°/20.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.1°/23°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  1.45 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:35/17:40
T4 27/09
mưa vừa
24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.9°/24.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  22.89 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.6°/20.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20°/21.6°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.42 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:35/17:40
T5 28/09
mưa vừa
22°

mưa vừa

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.9°/22.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.4°/20°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/22.6°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.13 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:35/17:39
T6 29/09
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20°/27.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  46.3%
 • Lượng mưa
  1.67 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.4°/21.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.4°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.26 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:35/17:38

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đạ Huoai - Lâm Đồng 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đạ Huoai - Lâm Đồng 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Đạ Huoai

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

05:35/17:41

Thấp/Cao

19°

/

24°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.41 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

2.8

Bình minh / Hoàng hôn

5:35 am
5:41 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đạ Huoai