Dự báo thời tiết Huyện Đạ Huoai - Lâm Đồng 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:57 pm

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

27°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:57 pm

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:57 pm

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:57 pm

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:57 pm

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:57 pm

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:57 pm

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:57 pm

Gió
4.25 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:57 pm

Gió
4.14 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:57 pm

Gió
4.17 km/h
Độ ẩm

52%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đạ Huoai - Lâm Đồng 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đạ Huoai - Lâm Đồng 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Đạ Huoai

mây đen u ám

18°

mây đen u ám

Cảm giác như 19°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:57

Thấp/Cao

18°

/

31°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.3 km/h

Điểm ngưng

16°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:57 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đạ Huoai