Dự báo thời tiết Huyện Đạ Huoai - Lâm Đồng 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
4.81 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
4.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.57 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
4.77 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
5.01 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
5.01 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
5.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:23 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
5.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:23 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
4.57 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:23 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
3.75 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:23 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
3.93 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:23 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
4.08 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:23 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
4.91 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:24 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
4.57 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:24 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
4.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đạ Huoai - Lâm Đồng 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đạ Huoai - Lâm Đồng 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Đạ Huoai

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 28°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:08

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

28°

độ ẩm

Độ ẩm

60%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.91 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

19°

uv

UV

3.27

Bình minh / Hoàng hôn

5:22 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đạ Huoai