Dự báo thời tiết Huyện Đạ Huoai - Lâm Đồng 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:57 pm

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

28°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:57 pm

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:57 pm

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:57 pm

Gió
3.58 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:57 pm

Gió
4.52 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:57 pm

Gió
4.43 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:57 pm

Gió
3.82 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:57 pm

Gió
4.5 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:57 pm

Gió
3.81 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:57 pm

Gió
3.98 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

27°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:57 pm

Gió
3.7 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:57 pm

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:57 pm

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:57 pm

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:57 pm

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:57 pm

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:57 pm

Gió
3.98 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:57 pm

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:57 pm

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:57 pm

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

28°/18°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:57 pm

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:57 pm

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:57 pm

Gió
4.86 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:58 pm

Gió
6.11 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:58 pm

Gió
5.68 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:58 pm

Gió
4.95 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

28°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:58 pm

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:58 pm

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:58 pm

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 5:58 pm

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đạ Huoai - Lâm Đồng 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Đạ Huoai - Lâm Đồng 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Đạ Huoai

mây cụm

20°

mây cụm

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/17:57

Thấp/Cao

18°

/

33°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.93 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
5:57 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đạ Huoai