Dự báo thời tiết Lâm Đồng 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:57 pm

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:57 pm

Gió
4.29 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:57 pm

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:57 pm

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

26°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:57 pm

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:57 pm

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:57 pm

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:57 pm

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:57 pm

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:57 pm

Gió
4.84 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:57 pm

Gió
5.28 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:57 pm

Gió
4.4 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:57 pm

Gió
4.02 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:57 pm

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

26°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:57 pm

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:57 pm

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

26°/18°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:57 pm

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

26°/18°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:58 pm

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:58 pm

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:58 pm

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:58 pm

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:58 pm

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:58 pm

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 5:58 pm

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 5:58 pm

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 5:58 pm

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

24°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 5:58 pm

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 5:58 pm

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 5:59 pm

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 5:59 pm

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lâm Đồng 30 ngày tới


Lượng mưa Lâm Đồng 30 ngày tới

Thời tiết Lâm Đồng

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 20°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:57

Thấp/Cao

18°

/

31°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.62 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:57 pm

Bản đồ thời tiết Windy Lâm Đồng