Thời tiết Lâm Đồng theo giờ

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.7 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

96%

T6 31/03
Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.92

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.66 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.17

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.52 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.72

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.12 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.56

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.51

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

14.22

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.59

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
3.02 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.28

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.02

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.71 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.21

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.32

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

96%

T7 01/04
Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.94

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.08

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.29 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.52

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.24

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.32

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

14.02

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.42

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.76

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
3.66 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.87

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.56

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.38

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lâm Đồng trong 12h tới

Thời tiết Lâm Đồng

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 20°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:57

nhiệt độ

Thấp/Cao

18°

/

31°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.62 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:57 pm

Bản đồ thời tiết Windy Lâm Đồng