Dự báo thời tiết Lâm Đồng 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:51 pm

Gió
4.53 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:52 pm

Gió
3.9 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

25°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:52 pm

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:52 pm

Gió
3.66 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:52 pm

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:53 pm

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:53 pm

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

25°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:53 pm

Gió
4.11 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

25°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:54 pm

Gió
4.42 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:54 pm

Gió
5.02 km/h
Độ ẩm

54%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lâm Đồng 10 ngày tới

Lượng mưa Lâm Đồng 10 ngày tới

Thời tiết Lâm Đồng

mây thưa

29°

mây thưa

Cảm giác như 29°

Bình minh/Hoàng hôn

06:10/17:51

Thấp/Cao

18°

/

29°

Độ ẩm

44%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.64 km/h

Điểm ngưng

15°

UV

9.12

Bình minh / Hoàng hôn

6:10 am
5:51 pm

Bản đồ thời tiết Windy Lâm Đồng