Dự báo thời tiết Lâm Đồng 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:36 pm

sức gió
Gió
1.57 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:36 pm

sức gió
Gió
1.53 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/21°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:35 pm

sức gió
Gió
3.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:34 pm

sức gió
Gió
3.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:34 pm

sức gió
Gió
3.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:33 pm

sức gió
Gió
3.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:33 pm

sức gió
Gió
3.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:32 pm

sức gió
Gió
1.26 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

25°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:31 pm

sức gió
Gió
2.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:31 pm

sức gió
Gió
1.67 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:30 pm

sức gió
Gió
2.26 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:30 pm

sức gió
Gió
1.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:29 pm

sức gió
Gió
2.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:29 pm

sức gió
Gió
2.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:28 pm

sức gió
Gió
2.82 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lâm Đồng 15 ngày tới

Lượng mưa Lâm Đồng 15 ngày tới

Thời tiết Lâm Đồng

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:35/17:36

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

25°

độ ẩm

Độ ẩm

98%

áp suất

Áp suất

1010 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.2 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

20°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:35 am
5:36 pm

Bản đồ thời tiết Windy Lâm Đồng