Dự báo thời tiết Huyện Than Uyên - Lai Châu 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.9°/33.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  67.6%
 • Lượng mưa
  3.76 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.5°/24.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/30.5°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.2 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:55/18:03
CN 24/09
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.7°/32.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  93.7%
 • Lượng mưa
  4.64 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.8°/27.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.31 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:55/18:02
T2 25/09
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.8°/33.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  37.7%
 • Lượng mưa
  1.09 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.1°/23.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.3°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.59 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:55/18:01
T3 26/09
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.1°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  43.8%
 • Lượng mưa
  1.18 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.5°/23.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.3°/30.9°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.03 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/18:00
T4 27/09
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.4°/33.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  28.2%
 • Lượng mưa
  0.29 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.7°/24.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/31.7°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.2 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/17:59

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Than Uyên - Lai Châu 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Than Uyên - Lai Châu 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Than Uyên

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:55/18:03

Thấp/Cao

23°

/

33°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.46 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

1.51

Bình minh / Hoàng hôn

5:55 am
6:03 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Than Uyên