Dự báo thời tiết Huyện Than Uyên - Lai Châu 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:45 pm

sức gió
Gió
3.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

36°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:45 pm

sức gió
Gió
1.97 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:46 pm

sức gió
Gió
1.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:46 pm

sức gió
Gió
2.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

áp suất
Áp suất

1000 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:46 pm

sức gió
Gió
2.55 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:47 pm

sức gió
Gió
2.02 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:47 pm

sức gió
Gió
1.59 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:48 pm

sức gió
Gió
1.14 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:48 pm

sức gió
Gió
1.44 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:49 pm

sức gió
Gió
1.72 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:49 pm

sức gió
Gió
1.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:49 pm

sức gió
Gió
1.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:50 pm

sức gió
Gió
1.53 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:50 pm

sức gió
Gió
2.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:50 pm

sức gió
Gió
1.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Than Uyên - Lai Châu 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Than Uyên - Lai Châu 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Than Uyên

mưa nhẹ

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:45

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

32°

độ ẩm

Độ ẩm

67%

áp suất

Áp suất

1006 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.3 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

25°

uv

UV

5.08

Bình minh / Hoàng hôn

5:22 am
6:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Than Uyên