Dự báo thời tiết Huyện Than Uyên - Lai Châu 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

22°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:17 pm

Gió
3.73 km/h
Độ ẩm

28%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:18 pm

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

27%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:18 pm

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

22%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:18 pm

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 6:19 pm

Gió
3.32 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 6:19 pm

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 6:19 pm

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 6:20 pm

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 6:20 pm

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:20 pm

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

53%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Than Uyên - Lai Châu 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Than Uyên - Lai Châu 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Than Uyên

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

06:09/18:17

Thấp/Cao

20°

/

35°

Độ ẩm

41%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.61 km/h

Điểm ngưng

12°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:09 am
6:17 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Than Uyên