Dự báo thời tiết Huyện Than Uyên - Lai Châu 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:50 pm

Gió
1 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:51 pm

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:51 pm

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:51 pm

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:52 pm

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:52 pm

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:52 pm

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:52 pm

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:53 pm

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:53 pm

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:53 pm

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:53 pm

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:23 am / 6:54 pm

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:23 am / 6:54 pm

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:23 am / 6:54 pm

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:23 am / 6:54 pm

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:24 am / 6:54 pm

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:24 am / 6:54 pm

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:24 am / 6:54 pm

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:54 pm

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

95%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Than Uyên - Lai Châu 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Than Uyên - Lai Châu 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Than Uyên

mây cụm

28°

mây cụm

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:50

Thấp/Cao

24°

/

33°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.39 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

2.29

Bình minh / Hoàng hôn

5:21 am
6:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Than Uyên