Dự báo thời tiết Huyện Tân Uyên - Lai Châu 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/18°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

26°/15°

temperature
Sáng/tối

19°/16°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

23°/18°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

18°/14°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

12°/11°

temperature
Sáng/tối

12°/12°

Áp suất

1024 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

11°/10°

temperature
Sáng/tối

10°/11°

Áp suất

1025 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

98%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Uyên - Lai Châu 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tân Uyên - Lai Châu 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Tân Uyên

bầu trời quang đãng

22°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

19°

/

30°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.4 km/h

Điểm ngưng

17°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tân Uyên