Dự báo thời tiết Huyện Tân Uyên - Lai Châu 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

16%

temperature
Ngày/đêm

33°/22°

temperature
Sáng/tối

16°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

17%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/26°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

21°/16°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.66 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

24°/19°

temperature
Sáng/tối

15°/23°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.39 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

16°/12°

temperature
Sáng/tối

16°/14°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

12°/13°

temperature
Sáng/tối

10°/14°

Áp suất

1024 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

17°/17°

temperature
Sáng/tối

12°/19°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

26°/19°

temperature
Sáng/tối

16°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

18°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

32°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

28%

temperature
Ngày/đêm

33°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

24%

temperature
Ngày/đêm

33°/22°

temperature
Sáng/tối

19°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

26%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

24°/17°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.54 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

17°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/18°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.59 km/h
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Uyên - Lai Châu 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Tân Uyên - Lai Châu 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Tân Uyên

bầu trời quang đãng

22°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

16°

/

32°

Độ ẩm

33%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.37 km/h

Điểm ngưng

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tân Uyên