Thời tiết Huyện Tân Uyên - Lai Châu theo giờ

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.23 km/h
Độ ẩm

34%

T5 22/02
Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.32 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.12 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.19 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.27 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.21 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.22 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.17 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.16

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.3 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.17

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.9

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

25%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.01

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

20%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.09

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

16%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.46

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

14%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.4

dew_point
Điểm ngưng

-0°

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

13%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.74

dew_point
Điểm ngưng

-0°

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

14%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.54

dew_point
Điểm ngưng

-0°

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

14%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.37

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

19%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.66 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

36%

T6 23/02
Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.45 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.48 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.1

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.27 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.07

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.68

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.83

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.86

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.24

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.7

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

22%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.9

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

19%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.58

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

17%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.39

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

21%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

57%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Uyên - Lai Châu trong 12h tới

Thời tiết Huyện Tân Uyên

bầu trời quang đãng

21°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 20°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

16°

/

32°

Độ ẩm

34%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.23 km/h

Điểm ngưng

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tân Uyên