Dự báo thời tiết Huyện Tân Uyên - Lai Châu 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:43 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.39 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:42 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.59 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:42 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
2.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:41 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
2.67 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

29°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/24°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:41 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.14 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

29°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/23°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:40 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

26%

temperature
Ngày/đêm

30°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/22°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:40 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.54 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

26%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

16°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:39 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.74 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:38 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

26°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:38 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.06 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

24°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/22°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:37 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

22°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/21°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:37 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.07 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

20°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:36 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

15°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/16°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:35 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.73 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

16°/15°

temperature
Sáng/tối

14°/16°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
2.14 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Uyên - Lai Châu 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tân Uyên - Lai Châu 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Tân Uyên

bầu trời quang đãng

17°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 16°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:43/17:58

nhiệt độ

Thấp/Cao

17°

/

31°

độ ẩm

Độ ẩm

70%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.61 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

11°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:43 am
5:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tân Uyên