Dự báo thời tiết Huyện Mường Tè - Lai Châu 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:18 pm

Gió
3.55 km/h
Độ ẩm

28%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:18 pm

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:18 pm

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 6:19 pm

Gió
3.92 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 6:19 pm

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 6:19 pm

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 6:20 pm

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 6:20 pm

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:20 pm

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:21 pm

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:21 pm

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:21 pm

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:22 pm

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:22 pm

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:23 pm

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:23 pm

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

23°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:23 pm

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

28%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:24 pm

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

22°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:24 pm

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

25%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:24 pm

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

24%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:25 pm

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

24%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:25 pm

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:25 pm

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:26 pm

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:26 pm

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:27 pm

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:27 pm

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:27 pm

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:28 pm

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:28 pm

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mường Tè - Lai Châu 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Mường Tè - Lai Châu 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Mường Tè

mây cụm

34°

mây cụm

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

06:08/18:18

Thấp/Cao

21°

/

34°

Độ ẩm

26%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.21 km/h

Điểm ngưng

12°

UV

3.98

Bình minh / Hoàng hôn

6:08 am
6:18 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mường Tè