Dự báo thời tiết Huyện Mường Tè - Lai Châu 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:18 pm

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 6:19 pm

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 6:19 pm

Gió
3.2 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 6:19 pm

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 6:20 pm

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 6:20 pm

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:20 pm

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:21 pm

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:21 pm

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

27%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:21 pm

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:22 pm

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:22 pm

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:23 pm

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:23 pm

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:23 pm

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:24 pm

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:24 pm

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:24 pm

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:25 pm

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:25 pm

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

27%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mường Tè - Lai Châu 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Mường Tè - Lai Châu 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Mường Tè

mây cụm

34°

mây cụm

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

06:06/18:18

Thấp/Cao

21°

/

35°

Độ ẩm

23%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.22 km/h

Điểm ngưng

10°

UV

3.93

Bình minh / Hoàng hôn

6:06 am
6:18 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mường Tè