Dự báo thời tiết Huyện Mường Tè - Lai Châu 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 6:20 pm

sức gió
Gió
2.31 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

22°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:20 pm

sức gió
Gió
2.38 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

23°/31°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:21 pm

sức gió
Gió
3.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:21 pm

sức gió
Gió
3.27 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:21 pm

sức gió
Gió
2.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:22 pm

sức gió
Gió
2.65 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

26%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:22 pm

sức gió
Gió
3.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:23 pm

sức gió
Gió
2.88 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:23 pm

sức gió
Gió
2.63 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:23 pm

sức gió
Gió
2.53 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:24 pm

sức gió
Gió
2.02 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:24 pm

sức gió
Gió
1.91 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:24 pm

sức gió
Gió
2.62 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:25 pm

sức gió
Gió
2.54 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/29°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:25 pm

sức gió
Gió
2.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

28%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mường Tè - Lai Châu 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Mường Tè - Lai Châu 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Mường Tè

mây cụm

24°

mây cụm

Cảm giác như 24°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:01/18:20

nhiệt độ

Thấp/Cao

19°

/

33°

độ ẩm

Độ ẩm

65%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.29 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

17°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:01 am
6:20 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mường Tè