Dự báo thời tiết Huyện Mường Tè - Lai Châu 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:42 am / 5:58 pm

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

17°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:42 am / 5:59 pm

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:41 am / 5:59 pm

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

27°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:41 am / 6:00 pm

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

28°/15°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:40 am / 6:01 pm

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

13°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:40 am / 6:01 pm

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

26%

temperature
Ngày/đêm

26°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:39 am / 6:02 pm

Gió
3.38 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

20°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:38 am / 6:02 pm

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

21°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:38 am / 6:03 pm

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

24°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:37 am / 6:03 pm

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

61%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mường Tè - Lai Châu 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Mường Tè - Lai Châu 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Mường Tè

bầu trời quang đãng

27°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

06:42/17:58

Thấp/Cao

16°

/

30°

Độ ẩm

44%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.61 km/h

Điểm ngưng

14°

UV

7.9

Bình minh / Hoàng hôn

6:42 am
5:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mường Tè