Dự báo thời tiết Lai Châu 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

22°/9°

temperature
Sáng/tối

7°/17°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:46 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
1.82 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

24°/12°

temperature
Sáng/tối

8°/20°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:46 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
1.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

26°/18°

temperature
Sáng/tối

10°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:45 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
2.77 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:45 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
2.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

24°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:45 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
2.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

24°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:44 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
1.52 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

24°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:44 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:43 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.55 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:43 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

23°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:42 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.22 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

26°/18°

temperature
Sáng/tối

15°/21°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:42 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
1.87 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

25°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:41 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
2.67 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

19°/14°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:41 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.94 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

15°/13°

temperature
Sáng/tối

13°/15°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:40 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

15°/13°

temperature
Sáng/tối

13°/14°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:40 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.65 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lai Châu 15 ngày tới

Lượng mưa Lai Châu 15 ngày tới

Thời tiết Lai Châu

bầu trời quang đãng

10°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 10°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:46/17:52

nhiệt độ

Thấp/Cao

10°

/

25°

độ ẩm

Độ ẩm

87%

áp suất

Áp suất

1023 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.49 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:46 am
5:52 pm

Bản đồ thời tiết Windy Lai Châu