Thời tiết Lai Châu theo giờ

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.98

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.82

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.19

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.51 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.6 km/h
Độ ẩm

48%

T6 24/03
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.39 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.19 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.28 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.2 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.35 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.26 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.41 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.38 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.78

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.32

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.44

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.83

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

24%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.11

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

21%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.37

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.62 km/h
Độ ẩm

20%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.73

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

19%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.83

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

19%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.21

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

19%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.5

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

21%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.76 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.41 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.36 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.15 km/h
Độ ẩm

36%

T7 25/03
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.36 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.44 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.39 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.45 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.36

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.49

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.3 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.59

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.7 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.17

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.3

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.16

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.67

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

25%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.5

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

24%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lai Châu trong 12h tới

Thời tiết Lai Châu

mây cụm

34°

mây cụm

Cảm giác như 32°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

06:08/18:18

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

34°

Độ ẩm

26%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.21 km/h

Điểm ngưng

12°

UV

3.98

Bình minh / Hoàng hôn

6:08 am
6:18 pm

Bản đồ thời tiết Windy Lai Châu