Dự báo thời tiết Lai Châu 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

22°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:20 pm

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

24°/32°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:21 pm

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

27%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:21 pm

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:21 pm

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:22 pm

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

27%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:22 pm

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

20%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:23 pm

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

21°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:23 pm

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:23 pm

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/31°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:24 pm

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

27%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:24 pm

Gió
3.2 km/h
Độ ẩm

25%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

23°/32°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:24 pm

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

21%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:25 pm

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

29%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:25 pm

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:25 pm

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/28°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:26 pm

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/28°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:26 pm

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:27 pm

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:27 pm

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:27 pm

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

43%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lai Châu 20 ngày tới


Lượng mưa Lai Châu 20 ngày tới

Thời tiết Lai Châu

mây rải rác

23°

mây rải rác

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

06:00/18:20

Thấp/Cao

20°

/

35°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.17 km/h

Điểm ngưng

13°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:00 am
6:20 pm

Bản đồ thời tiết Windy Lai Châu