Dự báo thời tiết Lai Châu 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 6:19 pm

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 6:19 pm

Gió
3.87 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 6:19 pm

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 6:20 pm

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 6:20 pm

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:20 pm

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

22°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:21 pm

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

22°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:21 pm

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

28%

temperature
Ngày/đêm

34°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:21 pm

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

27%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:22 pm

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:22 pm

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:23 pm

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:23 pm

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

22°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:23 pm

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

36°/27°

temperature
Sáng/tối

23°/32°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:24 pm

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

24%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/32°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:24 pm

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

21%

temperature
Ngày/đêm

36°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/32°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:24 pm

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

19%

temperature
Ngày/đêm

37°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/32°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:25 pm

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

16%

temperature
Ngày/đêm

37°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:25 pm

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

11%

temperature
Ngày/đêm

38°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:25 pm

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

13%

temperature
Ngày/đêm

37°/27°

temperature
Sáng/tối

24°/32°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:26 pm

Gió
3.86 km/h
Độ ẩm

21%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:26 pm

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

29%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:27 pm

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

23°/30°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:27 pm

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:27 pm

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:28 pm

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:28 pm

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:28 pm

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:29 pm

Gió
3.61 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:29 pm

Gió
3.39 km/h
Độ ẩm

52%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lai Châu 30 ngày tới


Lượng mưa Lai Châu 30 ngày tới

Thời tiết Lai Châu

bầu trời quang đãng

21°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

06:05/18:19

Thấp/Cao

21°

/

36°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.82 km/h

Điểm ngưng

15°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:05 am
6:19 pm

Bản đồ thời tiết Windy Lai Châu