Thời tiết Huyện Ngọc Hồi - Kon Tum theo giờ

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.19

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

8.329 km

UV

0.61

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

9.224 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

97%

T5 08/06
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

5.893 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

5.061 km

UV

0.01

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

5.141 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.7

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.36

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.04

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.34

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.56

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.61

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.81

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.26

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.32

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

98%

T6 09/06
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

9.896 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

9.312 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

9.246 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

9.497 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.44

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.86

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.29

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.85

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.93

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.73

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.18 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.04

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.68

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ngọc Hồi - Kon Tum trong 12h tới

Thời tiết Huyện Ngọc Hồi

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:15

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

28°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.93 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

2.19

Bình minh / Hoàng hôn

5:18 am
6:15 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ngọc Hồi