Thời tiết Huyện Ngọc Hồi - Kon Tum theo giờ

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.63 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.51 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.35 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.16 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.18

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.21 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.38

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.59

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.83

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.21

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.86

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.07

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.33

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.83

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.81

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.45

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.25 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.2 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.15 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.36 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.09 km/h
Độ ẩm

95%

T2 27/05
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.41 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.51 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.52 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.12 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.19

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.7 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.2

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.31

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.72

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.53

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.41

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.43

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.68

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.2

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.16

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.51

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.68 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.56 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.26 km/h
Độ ẩm

90%

T3 28/05
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.24 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.23 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.42 km/h
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ngọc Hồi - Kon Tum trong 12h tới

Thời tiết Huyện Ngọc Hồi

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

34°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.51 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ngọc Hồi