Dự báo thời tiết Huyện Ngọc Hồi - Kon Tum 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

36°/26°

temperature
Sáng/tối

22°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:58 pm

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

33°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:58 pm

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

33°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:59 pm

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

34°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:59 pm

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

32°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:59 pm

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

33°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:59 pm

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

32°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:59 pm

Gió
4.01 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

31°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:59 pm

Gió
4.63 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

31°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:59 pm

Gió
3.62 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

32°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:59 pm

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

32°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:59 pm

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:59 pm

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

32°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:59 pm

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:00 pm

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

34°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:00 pm

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:00 pm

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:00 pm

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:00 pm

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:00 pm

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:00 pm

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

45%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ngọc Hồi - Kon Tum 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Ngọc Hồi - Kon Tum 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Ngọc Hồi

mây thưa

25°

mây thưa

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:51/17:58

Thấp/Cao

19°

/

38°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.93 km/h

Điểm ngưng

14°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:51 am
5:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ngọc Hồi