Dự báo thời tiết Huyện Ngọc Hồi - Kon Tum 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
21°

mưa vừa

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.1°/24.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89.5%
 • Lượng mưa
  6.16 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21°/21.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.4°/23.8°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  0.96 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:37/17:42
T3 26/09
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/28.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  5.66 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.9°/21.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.7°/25.6°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.29 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:37/17:41
T4 27/09
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.9°/29.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  23.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/22.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.4°/23.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.79 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:37/17:41
T5 28/09
mưa vừa
23°

mưa vừa

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.5°/27°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  16.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.6°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.1°/26.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.17 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:37/17:40
T6 29/09
mưa vừa
24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.8°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  12.89 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.5°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.1°/26.8°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.14 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:37/17:39

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ngọc Hồi - Kon Tum 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Ngọc Hồi - Kon Tum 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Ngọc Hồi

mưa vừa

21°

mưa vừa

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

05:37/17:42

Thấp/Cao

21°

/

24°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.52 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0.65

Bình minh / Hoàng hôn

5:37 am
5:42 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ngọc Hồi