Dự báo thời tiết Huyện Ngọc Hồi - Kon Tum 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
2.76 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
2.96 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
3.14 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
3.12 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
2.67 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
3.22 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
3.22 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
3.67 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:17 pm

sức gió
Gió
4.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:17 pm

sức gió
Gió
4.39 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:17 pm

sức gió
Gió
3.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:17 pm

sức gió
Gió
2.52 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:18 pm

sức gió
Gió
2.02 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:18 pm

sức gió
Gió
2.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:18 pm

sức gió
Gió
2.72 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ngọc Hồi - Kon Tum 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Ngọc Hồi - Kon Tum 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Ngọc Hồi

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:14

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

28°

độ ẩm

Độ ẩm

99%

áp suất

Áp suất

1007 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

8.296 km

wind

Gió

0.16 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

21°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:18 am
6:14 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ngọc Hồi