Dự báo thời tiết Huyện Ia H' Drai - Kon Tum 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:59 pm

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

36°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:59 pm

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:59 pm

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

31°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:59 pm

Gió
3.39 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:59 pm

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:59 pm

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

31°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:59 pm

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:59 pm

Gió
3.92 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:59 pm

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

31°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:59 pm

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

31°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:59 pm

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

32°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:00 pm

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

36°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:00 pm

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:00 pm

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:00 pm

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:00 pm

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

35°/25°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:00 pm

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

35°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:00 pm

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

36°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:00 pm

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:00 pm

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

35°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:01 pm

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

32°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:01 pm

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

31°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:01 pm

Gió
5.03 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

31°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:01 pm

Gió
4.65 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:01 pm

Gió
4.55 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

31°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:01 pm

Gió
4.1 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

32°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:01 pm

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

36°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:02 pm

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

28%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:02 pm

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:02 pm

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

40%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ia H' Drai - Kon Tum 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Ia H' Drai - Kon Tum 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Ia H' Drai

mây thưa

33°

mây thưa

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:49/17:59

Thấp/Cao

20°

/

38°

Độ ẩm

33%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.72 km/h

Điểm ngưng

15°

UV

0.15

Bình minh / Hoàng hôn

5:49 am
5:59 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ia H' Drai