Dự báo thời tiết Huyện Ia H' Drai - Kon Tum 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.8°/30.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  14.22 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.9°/21.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.7°/25.3°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.16 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:37/17:44
CN 24/09
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.3°/27.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89%
 • Lượng mưa
  5.95 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27°/22.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.4°/23.1°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.17 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:37/17:43
T2 25/09
mưa cường độ nặng
22°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.7°/22.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  56.09 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.8°/21.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.3°/22°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  1.83 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:37/17:42
T3 26/09
mưa vừa
23°

mưa vừa

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/24.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  6.83 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.6°/21.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.3°/23.9°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  1.79 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:37/17:41
T4 27/09
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/27°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  4.92 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.8°/21.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.6°/27.5°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  1.03 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:37/17:41

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ia H' Drai - Kon Tum 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Ia H' Drai - Kon Tum 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Ia H' Drai

mây cụm

22°

mây cụm

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

05:37/17:44

Thấp/Cao

21°

/

30°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.62 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0.81

Bình minh / Hoàng hôn

5:37 am
5:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ia H' Drai