Dự báo thời tiết Huyện Ia H' Drai - Kon Tum 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/39.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  32.4%
 • Lượng mưa
  0.41 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.9°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/30.4°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.23 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:49/17:59
T7 25/03
mây cụm
36°

mây cụm

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.3°/39.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  10.6%
 • Lượng mưa
  0.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.3°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.4°/36.1°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.95 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:49/17:59
CN 26/03
bầu trời quang đãng
36°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.6°/39°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  29.5%
 • Lượng mưa
  0.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.4°/21.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.3°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.52 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:59
T2 27/03
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.4°/37.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  82.6%
 • Lượng mưa
  7.05 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.4°/21.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.9°/27.2°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.47 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:59
T3 28/03
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.8°/33.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  67.5%
 • Lượng mưa
  3.79 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33°/21.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.2°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:59

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ia H' Drai - Kon Tum 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Ia H' Drai - Kon Tum 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Ia H' Drai

mưa nhẹ

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°

Bình minh/Hoàng hôn

05:49/17:59

Thấp/Cao

20°

/

39°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.68 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:49 am
5:59 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ia H' Drai