Thời tiết Huyện Ia H' Drai - Kon Tum theo giờ

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.18 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.06 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

8.296 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.16 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

6.63 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.05 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

6.209 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.48 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

3.427 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.64 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

4.032 km

UV

0.45

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.56 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

6.427 km

UV

2.34

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.49 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.54

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.76 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.82

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.29

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.79

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.65

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.56

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.21

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.34

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

9.905 km

UV

0.69

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

5.001 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

5.715 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

99%

T4 07/06
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

7.794 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

9.463 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.44 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

2.398 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

3.234 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.57 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.51 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.67

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.03

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.88

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

9.908 km

UV

8.82

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

8.747 km

UV

12.11

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

5.597 km

UV

12.7

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

8.871 km

UV

11.36

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.16

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.75

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

7.563 km

UV

1.68

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.35

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.12 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

6.499 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

6.816 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

97%

T5 08/06
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

98%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ia H' Drai - Kon Tum trong 12h tới

Thời tiết Huyện Ia H' Drai

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:14

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

28°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.06 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:18 am
6:14 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ia H' Drai