Thời tiết Huyện Ia H' Drai - Kon Tum theo giờ

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.76 km/h
Độ ẩm

76%

T5 22/02
Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.76 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.42 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.59

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.48 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.38

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.32 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.45

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.31 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.96

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.66

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.39

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.84

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

24%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.67

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

22%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.17

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

21%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.47

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

22%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
4.55 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

89%

T6 23/02
Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.61

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.48 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.44

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.56

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.07

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.8

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.54

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

25%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.01

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

23%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.87

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

23%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.28

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
3 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.54

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.23

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ia H' Drai - Kon Tum trong 12h tới

Thời tiết Huyện Ia H' Drai

bầu trời quang đãng

23°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 23°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

17°

/

36°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.3 km/h

Điểm ngưng

15°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ia H' Drai