Dự báo thời tiết Huyện Ia H' Drai - Kon Tum 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
3.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

30°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
3.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

29°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
3.86 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
2.94 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
2.67 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

30°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

32°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
2.57 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
3.03 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

28°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
3.62 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

26°/17°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
3.52 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

25°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/21°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
3.94 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
2.94 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

22°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
3.94 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

26°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
4.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

26°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
4.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ia H' Drai - Kon Tum 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Ia H' Drai - Kon Tum 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Ia H' Drai

mây cụm

30°

mây cụm

Cảm giác như 29°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:15/17:49

nhiệt độ

Thấp/Cao

16°

/

33°

độ ẩm

Độ ẩm

35%

áp suất

Áp suất

1007 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.37 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

13°

uv

UV

0.22

Bình minh / Hoàng hôn

6:15 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ia H' Drai