Dự báo thời tiết Huyện Kim Động - Hưng Yên 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:34 pm

sức gió
Gió
1.99 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:34 pm

sức gió
Gió
3.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

33°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
3.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

34°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
2.36 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

29°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
4.49 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
4.49 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
3.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
3.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

28°/26°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
4.07 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
3.86 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
1.81 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
1.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
2.63 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
2.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
3.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kim Động - Hưng Yên 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Kim Động - Hưng Yên 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Kim Động

mây đen u ám

32°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:34

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

33°

độ ẩm

Độ ẩm

63%

áp suất

Áp suất

1006 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.17 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

8.43

Bình minh / Hoàng hôn

5:14 am
6:34 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kim Động