Dự báo thời tiết Huyện Kim Động - Hưng Yên 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/19°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:48 pm

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:49 pm

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:49 pm

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:50 pm

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:50 pm

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

18°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:51 pm

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:51 pm

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:52 pm

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:52 pm

Gió
3.7 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:53 pm

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kim Động - Hưng Yên 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Kim Động - Hưng Yên 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Kim Động

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

06:30/17:48

Thấp/Cao

20°

/

24°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.72 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:30 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kim Động